AMU projektet 16 –30 år

 

Hvem kan være med?

Unge,  der er visiteret af en jobcentermedarbejder eller igennem samtale med din UU vejleder

 

Om AMU projektet:

Kursets formål er at motivere og klargøre dig til at gå i gang med og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Du bliver igennem kurset præsenteres for forskellige uddannelsesretninger og lærer at tage ansvar for dit eget videre forløb i at blive selvforsørgende.

 

Mere information:

Kontakt UngeCentret for at få mere at vide om AMUprojektet