Brobygning

10. årgang - obligatorisk brobygning
Der brobygges til mindst to forskellige ungdomsuddannelser på i alt to uger. Den ene af de to uger skal foregå på en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse(HHX-HTX).

Foruden den obligatoriske brobygning kan der også etableres frivillig brobygning uden for de nævnte perioder. Det aftales med elevens UU-vejleder.
Indholdet i brobygningsforløbene i 9. og 10. kl. er identiske og styres via portalen: www.brobygning.net, hvor de enkelte brobygningsforløb er beskrevet. 

Der kan etableres en kombination af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.