Brobygning

Elever i folkeskolen, som har behov herfor, kan tilbydes at deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne i 2-10 dage.

Brobygningsforløbene er individuelle og tilbydes derfor IKKE klassevis.

 

Brobygning i 10.klasse udgør 1 uge og tilbydes i forløb på op til 5 dages varighed herunder i forløb af 3 og mindst 2 dages varighed, som kan afvikles samlet eller enkeltvis.


Indholdet i brobygningsforløbene styres via portalen: www.brobygning.net, hvor de enkelte brobygningsforløb er beskrevet.