Brobygning

Elever i folkeskolen samt i den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning, som i 8. klasse er vurderet ikke-uddannelsesparate, og elever som er uddannelsesparate, men har behov for afklaring, kan tilbydes at deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne i 2-10 dage.
 
Brobygningsforløbene er individuelle og tilbydes derfor IKKE klassevis.
 
Brobygning i 10. klasse udgør 1 uge og tilbydes i forløb på op til 5 dages varighed herunder i forløb af 3 og mindst 2 dages varighed, som kan afvikles samlet eller enkeltvis

Indholdet i brobygningsforløbene styres via portalen: www.brobygning.net, hvor de enkelte brobygningsforløb er beskrevet.