Brobygning for tosprogede elever.
 

Som et forsøg afholder vi i UU Brønderslev i uge 5 2017 et særligt brobygningsforløb for elever i vores udvidet modtageklasse samt enkelte udsluset tosprogselever.

Som sent-ankommet ung i Brønderslev starter skoleforløbet med et forløb i udvidet modtageklasse. Nogle når at blive udsluset i 9.-10.klasse, men det er meget svært at nå at blive uddannelsesparat inden afslutning af tilsvarende 10.klasse.

Derfor er andre forberedende uddannelsestilbud ofte en nødvendighed for denne gruppe unge, inden de kan påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse.

Som et forsøg har UU Brønderslev derfor planlagt et særligt brobygningsforløb for disse unge mennesker og deres forældre.

Brobygningen har til formål at præsentere eleverne for de omfattede tilbud. Det er vigtigt at bemærke, at eleverne ikke selv kan vælge disse tilbud, men at eleverne hertil skal målgruppevurderes af deres vejleder ved UU Brønderslev, og tilbuddene bevilliges gennem UngeCenter Brønderslev.

De tre skoler, der besøges i brobygningen, forsøger at give indtryk af deres undervisning, læringsmiljø, videreuddannelses-muligheder og krav til eleverne.

Brobygningsforløbet har en varighed af én uge, hvor eleverne deltager 5 dage og deres forældre deltager 2 dage.

Via samarbejde med AOF, fritages forældrene fra deres egen sproguddannelse de to pågældende dage. Det er ønsket, at forældrene inddrages og oplyses, for at skabe en bedre forståelse og et godt samarbejde om deres børns fremtidige skolegang.

Eleverne besøger Brønderslev Produktionsskole én dag, hvor de præsenteres for skolens muligheder og får lov at afprøve skolens værksteder.
Derudover får eleverne to dage på EUC Nords sprogskoleafdeling i Hjørring, hvor de får generel information, rundvisning og deltagelse i undervisning i matematik og dansk. De sidste to dage i brobygningsugen skal eleverne besøge VUC Hjørring, der har en afdeling for deres AVU for tosprogede. Her informeres eleverne om skolens opbygning og muligheder, og de deltager desuden på undervisningsholdene og afprøver niveauer.

Forældrene deltager én dag på EUC Nord, hvor de med tolk får en rundvisning på hovedafdelingen for de tekniske erhvervsuddannelser.
Forældrene præsenteres blandt andet for de faglige krav til håndværksuddannelserne og ser de IT-programmer, der arbejdes i. Hermed ønskes opnåelse af indsigt og forståelse for faglighed og værdi i erhvervsuddannelser i Danmark. Her efter får forældrene også information om EUC Nords sprogskoleafdeling og en rundvisning her.
Forældrene skal ligeledes besøge VUC én dag, hvor de får information om muligheder, krav og forløb, der tilbydes hos VUC. Forældrene får desuden en rundvisning, så de kan se, hvor deres børn måske får deres dagligdag fremadrettet.

Forældre som elever transporteres med offentlig transport med det formål, at de oplever transporttiden og prøver turen af, så det ikke er fremmed, når der startes op til august.