EGU

 

Hvad er EGU?

EGU er en forkortelse for erhvervsgrunduddannelse og er henvendt til de unge, der ikke umiddelbart kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Ofte er det unge, som har mest mod på at være ude i praktik og foretrækker arbejde frem for skole. Størstedelen af uddannelsen foregår derfor i praktikforløb på en eller flere arbejdspladser.

 

For at starte på en EGU-uddannelse kræver det, at den unge indgår en praktikaftale med en virksomhed. Ligeledes udarbejdes der en uddannelsesplan og -aftale, som beskriver, hvilke kursus- og skoleforløb uddannelsesforløbet skal indeholde. Uddannelsesplanen og -aftalen udarbejdes i et samarbejde imellem den unge, praktikvirksomheden og EGU-vejlederen, således at omfang og indhold aftales i et samarbejde.

EGU-uddannelsen er således individuelt tilrettelagt efter den unges ønsker, behov og kompetencer.

 

EGU-uddannelsen strækker sig over 2 år og består af perioder på skole og perioder i praktik. Skoledelen varer minimum 20 uger og maksimum 40 uger.  

Uddannelsen kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik, så den i alt varer 3 år.
Hvis den unge er fyldt 19 år og har haft mindst 1/2 års erhvervsarbejde på fuld tid, kan uddannelsen tages på 1 ½ år.

 

Læs mere om uddannelsen:


http://produktions-skolerne.dk/EGU.html