Elever og forældre

 
Gennem hele skoleforløbet undervises der i Uddannelse og Job-orientering med det formål, at den enkelte elev skal blive bedre til at forberede valget af ungdomsuddannelse.

Erhvervspraktik er et godt supplement til denne undervisning.

Formålet er at:
• Opleve en arbejdsplads.
• Prøve nogle arbejdsfunktioner.
• Vurdere nogle sider af erhvervslivet.
• Iagttage forskellige forhold på den enkelte virksomhed.

Praktik er praktisk undervisning. Det betyder, at den enkelte virksomhed har ansvaret for undervisningen i praktikperioden.

Det er vigtigt at møde til tiden og at være høflig og interesseret. Det er vigtigt at bruge øjne og ører på en god måde ved at stille fornuftige spørgsmål, og endelig er det vigtigt, at man gør noget af sig selv.

Der kan også være kedelige perioder, mens man er i praktik, men det er vigtigt at virke interesseret, så alle får et godt udbytte af perioden.

 

Som udgangspunkt finder eleven selv sin praktikplads. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil UU Brønderslev være behjælpelig med at skaffe en plads.