EUD10

Hvis du efter 9. klasse gerne vil tage en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav for at begynde eller ikke er afklaret omkring retning, er der mulighed for at vælge EUD10.

EUD10 er et erhvervsrettet 10.-klasseforløb, som retter sig mod unge, der enten mangler de faglige forudsætninger for at starte på en erhvervsuddannelse eller er usikre i forhold til valg af evt. erhvervsuddannelse.

EUD10 indeholder den obligatoriske del af 10. klasse. Den valgfrie del skal introducere til erhvervsuddannelserne, og desuden indgår 6 ugers obligatorisk brobygning.

Der tilbydes EUD10 på begge kommunens 10. KlasseCentre.