Forberedende grunduddannelse (FGU) 

FGU Vendsyssel har 3 afdelinger placeret i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev. 


Forberedende Grunduddannelse tager udgangspunkt i dine behov. Du får faglige almene og praktiske udfordringer, der passer til dit niveau og dine ønsker

Du kan læse mere om den forberedende grunduddannelse på. https://fguvendsyssel.dk

 

Brønderslev-afdelingen: 

FGU er for dig, der vil gøre dig klar til ungdomsuddannelse eller job. 

FGU erstattede fra 2019 produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse, almen voksenuddannelse (AVU), ordblindeundervisning for voksne samt forberedende voksenundervisning. 

 

FGU kan være noget for dig, hvis du: 

  • Har opfyldt din undervisningspligt 

  • Er ml. 15 og 24 år 

  • Endnu ikke har gennemført en ordinær ungdomsuddannelse 

  • Ikke umiddelbart er parat til at tage en ordinær ungdomsuddannelse. 

 

Hvordan bliver jeg optaget?  

Ønsker du at søge optagelse på en FGU -skole, skal du kontakte din UU vejleder https://www.minvejleder.dk/ eller kontakte Ungecenter Brønderslev Tlf: 99 45 47 05 

UU vejlederen finder ud af, om du er i målgruppen. Sammen laver I en uddannelsesplan for, hvad du vil opnå med dit forløb på FGU- skolen. Til denne samtale bedes du medbringe dine afgangsbevis fra Folkeskolen. 

 Du kan også kontakte FGU skolen på Tlf:  25 40 15 81 og bede om en rundvisning.  

 

Undervisningen  

Du kan vælge mellem 3 spor 

  • Almen grunduddannelse (AGU)

  • Produktionsgrunduddannelse (PGU)

  • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Forberedende grunduddannelse tager udgangspunkt i dine behov med faglige udfordringer, der passer til dit niveau. Den er fleksibelt opbygget med forskellige på– og afstigningsmuligheder samt mulighed for at skifte spor. Uddannelsen rummer både teori og praksis. 

Undervisningen er organiseret i hold – og arbejdsfællesskaber i et attraktivt ungemiljø. Du kan gå på uddannelsen i op til 2 år. Der er mulighed for socialpædagogisk støtte (SPS). 

Du får skoleydelse, og hvis du har børn, er det muligt at få et tillæg.  

Du skal være opmærksom på, at du trækkes i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisning. Selvfølgelig trækkes du ikke i ydelse, hvis du har lovligt fravær, fx når du er syg.  

Skoleleder 

Leif B. Bach 

Mobil: 25 40 15 78 

Mail: lbb@fguvendsyssel.dk