Forberedende grunduddannelse (FGU) 

FGU Vendsyssel har 3 afdelinger placeret i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev. 

Du kan læse mere om den forberedende grunduddannelse på. https://fguvendsyssel.dk 

Du kan downloade PDF fil om FGU Vendsyssel her:  

 

Brønderslev-afdelingen: 

Skoleleder 

Leif B. Bach 

Mobil: 25 40 15 78 

Mail: lbb@fguvendsyssel.dk 

 

Fra d. 1. august 2019 kan du begynde på en helt ny uddannelse. Den er for dig, der vil gøre dig klar til ungdomsuddannelse eller job. 

FGU erstatter produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse, almen voksenuddannelse (AVU), ordblindeundervisning for voksne samt forberedende voksenundervisning. 

 

FGU kan være noget for dig, hvis du: 

  • Har opfyldt din undervisningspligt 

  • Er ml. 15 og 24 år 

  • Endnu ikke har gennemført en ordinær ungdomsuddannelse 

  • Ikke umiddelbart er parat til at tage en ordinær ungdomsuddannelse. 

 

Hvordan bliver jeg optaget?  

Ønsker du at søge optagelse på en FGU -skole, skal du kontakte din UU vejleder https://www.minvejleder.dk/ eller kontakte Ungecenter Brønderslev Tlf: 99 45 47 05 

UU vejlederen finder ud af, om du er i målgruppen. Sammen laver I en uddannelsesplan for, hvad du vil opnå med dit forløb på FGU- skolen. Til denne samtale bedes du medbringe dine afgangsbevis fra Folkeskolen. 

 Du kan også kontakte FGU skolen på Tlf:  25 40 15 78 og bede om en rundvisning.  

 

Undervisningen  

Du kan vælge mellem 3 spor 

  • Almen grunduddannelse (AGU)

  • Produktionsgrunduddannelse (PGU)

  • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Forberedende grunduddannelse tager udgangspunkt i dine behov med faglige udfordringer, der passer til dit niveau. Den er fleksibelt opbygget med forskellige på– og afstigningsmuligheder samt mulighed for at skifte spor. Uddannelsen rummer både teori og praksis. 

Undervisningen er organiseret i hold – og arbejdsfællesskaber i et attraktivt ungemiljø. Du kan gå på uddannelsen i op til 2 år. Der er mulighed for socialpædagogisk støtte (SPS). 

Du får skoleydelse, og der er et dagligt måltid mad. 

Skoleydelse: 

  • Bor du hjemme og er over 18 år, får du 2.747 kr. pr. måned.  

  • Bor du for dig selv og er over 18 år, får du 6.378 kr. pr. måned.  

  • Er du under 18 år, får du 1.581 kr. pr. måned.  

Hvis du har børn, er det muligt at få et tillæg.  

Du skal være opmærksom på, at du trækkes i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisning. Selvfølgelig trækkes du ikke i ydelse, hvis du har lovligt fravær, fx når du er syg.