Højskolen som genvej til uddannelse og erhverv


En ny chance til unge, der skal hjælpes ind i uddannelsessystemet
Vrå Højskole og Nordjyllands Idrætshøjskole vil med et nyt nordjysk projekt starte en alternativ ungdomsuddannelse, der griber unge, der i dag er på vej ud af skolen – eller helt har droppet uddannelse. Projektet skal løbe over en treårig periode i tæt samarbejde med regionens erhvervsliv med tre hovedlinjer:

  • Handel, Service og Turisme
  • Bygge- og anlæg
  • Sundhed

Ideen er at hjælpe op til 180 unge over en treårig periode. Unge, der ikke er kommet helskindet ud af den almindelige skolegang, og både mangler kundskaber, men også mangler en idé om, hvor deres liv er på vej hen

 

 

Læs mere her

hojskolensomgenvej.dk

Folder om projektet