Individuelle uddannelsessamtaler

 
 Alle elever får 1. december i 8. klasse en uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

De elever, der vurderes foreløbig ikke-uddannelsesparate, tilbydes individuelle vejledningssamtaler med UU-vejleder.
Ligeledes skal skolen og UU i samarbejde lave en vejledningsplan, der kan være med til at sikre, at eleven kan vurderes uddannelsesparat, når der skal søges optagelse til ungdomsuddannelse. 
Alle elever vurderes igen i juni i 8.klasse samt december og juni i 9.klasse.

Samtalerne foregår enten individuelt eller i gruppe.

De elever, der vurderes uddannelsesparate, henvises til e -vejledning. https://www.ug.dk/evejledning