Individuelle uddannelsessamtaler

 
 Alle elever får senest 1. december i 8. klasse en uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

De elever, der vurderes ikke uddannelsesparate, tilbydes individuelle vejledningssamtaler med UU-vejleder.
Ligeledes skal skolen og UU i samarbejde lave en vejledningsplan, der kan være med til at sikre, at eleven kan vurderes uddannelsesparat, når der skal søges optagelse til ungdomsuddannelse. 
Alle elever vurderes igen pr. 1.maj i 8.klasse samt pr. 1.december i 9.klasse.

Samtalerne foregår enten individuelt eller i gruppe.

De elever, der vurderes uddannelsesparate, henvises til e -vejledning. https://www.ug.dk/evejledning