Introduktionskurser

Introduktionskurser i 8.klasse er vejlednings- og undervisningsforløb, der skal bidrage til, at den unge bliver afklaret og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Introduktionsforløbet skal kvalificere og udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Introduktionsforløbet skal i indhold og form afspejle undervisningen i den uddannelse, der indgår i introduktionsforløbet, og give eleven mulighed for at opleve miljøet i uddannelsen og uddannelsens praktiske og teoretiske elementer.

Introkurserne i 8. klasse er placeret i foråret, og her har man mulighed for at besøge to ungdomsuddannelser. På introkurserne får man et indblik i, hvordan det er at gå på to af de forskellige uddannelser, man kan vælge efter 9. og 10. klasse.

Klassens UU-vejleder præsenterer introkurserne på klassen og udleverer tilmeldingsskemaer, som eleverne får med hjem og udfyldes med prioriterede ønsker. Det er en god ide at tage en snak om elevens ønsker, inden tilmeldingsskemaet afleveres til klasselæreren. Bemærk afleveringsfrist og husk forældreunderskrift. 

 

Læs mere her

Adresser på uddannelsessteder

Hvornår skal min skole på introduktionskurser?