Jobcenter Brønderselv

Valdemarsgade 20
9700 Brøderslev
Tlf: 99 45 46 79
www.jobnet.dk

Unge mellem 15 og 29 år skal henvende sig på:

UngeCenter Brønderslev
Maltvej 15
9700 Brønderslev
Tlf.: 9945 4705
Email.: ungecenter@99454545.dk