KICK 7 - et projekt for 7. kl. i Brønderslev kommune

Kick er et tilbud til elever i 7. kl., som kunne have glæde af at få praktisk/teoretisk undervisning i fire perioder af skoleåret. I disse moduler tages eleven ud af klassen for at deltage i Kickmodulerne.

Alle hold er på max 10 elever, dvs. at årligt kan 20 elever i kommunen få tilbuddet.

Undervisningens temaer spænder vidt. I skoleåret 18/19 gennemføres emnerne: Landbrug, Metal, Mad til mennesker, Sport, krop og sundhed, Håndværk, It og medier, Natur og dyr samt Gartner og anlæg.

Modulerne foregår på skoler, værksteder eller sammen med eksterne samarbejdspartnere.
Undervisningen tager udgangspunkt i praktisk arbejde, som læreren i samarbejde med eleven kobler teori på.
Hver undervisningsdag slutter med at arbejde med portfolio – enten skriftligt eller med billeder.

Moduler i 2020/2021:

Uge 38 - Landbrug/Sport, krop og sundhed

Uge 44 - Håndværk og Metal

Uge 11 - IT og medier/Mad til mennesker

Uge 19 - Natur og dyr/Gartner og anlæg

Klasselæreren og UUvejlederen samarbejder med eleven både før og efter modulet. UUvejlederen besøger som udgangspunkt eleven, mens modulet foregår.

Eleverne laver logbog om Kickmodulet. Det er vigtigt, at logbog og evt. billeder bruges i evalueringen med klasselærerne.

For interesserede elever i 6. kl. er fristen 15. marts – mere herom ved elevens klasselærer og UUvejleder.

Projektet fortsætter på 8. årgang.

Yderligere oplysninger ved www.uubroenderslev.dk

eller kontakt:

UUvejleder Søren Larsen 25 23 67 44 - soren.larsen@99454545.dk
UU-vejleder Jette Skiveren 25 23 67 41 - jette.skiveren@99454545.dk

 

Læs mere her

Folder Kick7

Modulerne på Kick7

Kick 8

Billeder og artikler fra tidligere Kick7

Kick-nyhedsbrev 2020