KICK 7 - et projekt for 7. kl. i Brønderslev kommune

Kick er et tilbud til elever i 7. kl., som kunne have glæde af at få praktisk/teoretisk undervisning i fire perioder af skoleåret. I disse moduler tages eleven ud af klassen for at deltage i Kickmodulerne.

Alle hold er på max 10 elever, dvs. at årligt kan kun 20 elever i kommunen få tilbuddet.

Undervisningens temaer spænder vidt. I skoleåret 17/18 gennemføres emnerne: Landbrug, metal, mad til mennesker, sport og sundhed, fiskeri, bygge og anlæg/håndværk, it og medier, natur og gartner.

Modulerne foregår på skoler, værksteder eller sammen med eksterne samarbejdspartnere.
Undervisningen tager udgangspunkt i praktisk arbejde, som læreren i samarbejde med eleven kobler teori på.
Hver undervisningsdag slutter med at arbejde med portfolio – enten skriftligt eller med billeder.

Moduler i 2017/2018:
Uge 38 - Landbrug/Sport, krop og sundhed
Uge 44 - Håndværk og Metal
Uge 10 - IT og medier/Mad til mennesker
Uge 21 - Natur og dyr/Gartner og anlæg
 

Klasselæreren og UUvejlederen samarbejder med eleven både før og efter modulet. UUvejlederen besøger eleven en gang, mens modulet foregår.

Eleverne laver logbog om Kickmodulet. Det er vigtigt, at logbog og evt. billeder bruges i evalueringen med klasselærerne.

For interesserede elever i 6. kl. er fristen 1. marts – mere herom ved elevens klasselærer og UUvejleder.

Projektet fortsætter på 8. årgang.

Yderligere oplysninger ved www.uubroenderslev.dk eller UUvejleder Jette Skiveren 25 236 74 1 jette.skiveren@99454545.dk

 

Læs mere her

Folder Kick7 2017/2018

Modulerne på Kick7

Kick 8

Billeder og artikler fra tidligere Kick7