KICK 8 - et projekt for 8. kl. i Brønderslev kommune

Kick 8 tilbydes til tidligere Kick 7 elever - derudover tilbydes andre elever fra målgruppen på 8. årgang at deltage. Der kan deltage 20 elever.
I Kick 8 bygges videre på de erfaringer og den udvikling, som eleverne har fået i Kick 7, men med hovedvægt på erhvervsliv og erhvervsuddannelser.

Kick 8 opbygges således:

  • En modulperiode med grænseoverskridende aktiviteter +  tema på EUC nord, Hjørring
  • En praktikuge placeret i okt. til december.
  • En temauge på Tech College Aalborg
  • En praktikuge i anden del af skoleåret

Alle elever på 8.årgang skal på introkursus mandag til torsdag i uge 15.

Praktikken planlægges i samarbejde med elevernes UU-vejleder.

Yderligere oplysninger
Projektledere

Jette Skiveren
25 23 67 41
jette.skiveren@99454545.dk

og 

Søren Larsen

25 23 67 44

søren.larsen@99454545.dk

 

 

 

Se mere om Kick8 her

 

Folder Kick8