Love og regler

Rammen omkring UU Brønderslevs aktivitet er politisk. En række love og bekendtgørelser danner baggrund for vejledning og øvrige tilbud, vi giver de unge i Brønderslev Kommune. 

Lovgivningen på vejledningsområdet består af vejledningsloven og en række bekendtgørelser udstedt i medfør af Vejledningsloven.

Læs mere om love og regler her Love og regler
Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet