Mål og værdigrundlag

MÅL:

I UU Brønderslev er vi centrale voksne, som gennem vejledning vil sikre, at alle unge gennemfører en

ungdomsuddannelse til gavn for den enkelte og for samfundet.

 

VÆRDIGRUNDLAG:

I vores vejledning:

  • Ønsker vi, at den unge kan se sig selv som en del af en helhed.
  • Udvikler vi valgkompetencer.
  • Bevidstgør vi den unge om personlige kompetencer.
  • Sikrer vi fastholdelse i uddannelsesforløb.
  • Respekterer vi forskellighed.
  • Skaber vi tillid og tryghed.

 

ORGANISERING

UU Brønderslev er en del af Brønderslev Kommunes UngeCenter.

Brønderslev UngeCenter arbejder helhedsorienteret ud fra forskellige lovgivninger med alle unge mellem 15 – 30 år.

UU Brønderslev vejleder unge i Brønderslev fra de går i 7. klasse, og til de får en ungdomsuddannelse eller fylder 25. år.

De 8 medarbejdere i UU Brønderslev sidder på folkeskoler, 10. KlassesCentre samt vores UngeCenter.

Vi tager desuden hånd om unge, der er i gang med individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelser som EGU og STU.

Udover det tætte samarbejde i UngeCentret er der et tæt samarbejde med lokale ungdomsuddannelser, efterskoler og det lokale arbejdsmarked. 

Ungdommens Uddannelsesvejledning er institutionsuafhængig, og vi vejleder efter Vejledningsloven.