UU Brønderslev

 

UU er en forkortelse for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

UU Brønderslev – er en serviceinstitution under beskæftigelsesforvaltningen i Brønderslev Kommune.

Vi vejleder unge i Brønderslev fra de går i 7. klasse, og til de får en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år.

De 8 medarbejdere i UU Brønderslev arbejder på forskellige måder for at opnå følgende mål:

  • At alle unge efter grundskolen vælger, begynder på og gennemfører en ungdomsuddannelse og bagefter kommer i beskæftigelse.

 

Vores UU-vejledere sidder på folkeskoler, 10. klassescentre samt på vores ungecenter.

Vi tager desuden hånd om unge, der er i gang med individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelser som STU samt vejleder på FGU-skolen.

Vi samarbejder desuden med ungdomsuddannelser, Socialforvaltningen og jobcentret.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning er sektoruafhængig, og der vejledes efter Vejledningsloven.