UU Brønderslev

 

UU er en forkortelse for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

UU Brønderslev – er en serviceinstitution under beskæftigelsesforvaltningen i Brønderslev Kommune.

Vi vejleder unge i Brønderslev fra de går i 7. klasse, og til de får en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år.

De 7 medarbejdere i UU Brønderslev arbejder på forskellige måder for at opnå følgende mål:

  • At alle unge efter grundskolen vælger, begynder på og gennemfører en ungdomsuddannelse og bagefter kommer i beskæftigelse.

 

Vores UU-vejledere sidder på folkeskoler, 10. klassescentre samt vores ungecenter.

Vi tager desuden hånd om unge, der er i gang med individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelser som EGU og STU.

Vi samarbejder desuden med ungdomsuddannelser, Socialforvaltningen og jobcentret.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning er sektoruafhængig, og vi vejleder efter Vejledningsloven.