Produktionsskole
Hent samtykkeerklæring

Ordinært
Produktionsskoleforløb
15—25 år

Hvem kan være med?

Du kan komme på produktionsskolen, når du

  • har gennemført 9. el. 10. klasse
  • ikke har gennemført en ungdomsuddannelse
  • ikke er klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

På Produktionsskolen kan du få undervisning i dansk og matematik, så du bliver klar til at starte på en uddannelse bagefter.

Om Produktionsskolen:
På produktionsskolen får du praktisk undervisning på forskellige værksteder og bliver afklaret i forhold til valg af fremtidig uddannelse.

Du får tilbudt undervisning i dansk, matematik og engelsk.

Mere information:

Kontakt din UU vejleder for at få mere at vide om Produktionsskolen eller gå ind på deres hjemmeside:

www.produktions-skolerne.dk

 

 

 

 

  

Særligt tilrettelagt
Produktionsskoleforløb 15—25 år

Hvem kan være med?

Du skal visiteres til forløbet.

Forløbet skal tilrettelægges individuelt, således der bliver taget højde for de ting, du skal arbejde med og have udviklet.

 

Produktionsskolen kan sammensætte et forløb, der passer lige nøjagtigt til dig, således du bliver hjulpet på vej til videre uddannelseforløb.

Om Produktionsskolen:
På produktionsskolen får du praktisk undervisning på forskellige værksteder og bliver afklaret i forhold til valg af fremtidig uddannelse.

Du får tilbudt undervisning i dansk, matematik og engelsk.

 

Mere information:

Kontakt din UU vejleder for at få mere at vide om Produktionsskolen eller gå ind på deres hjemmeside:

www.produktions-skolerne.dk