Produktionsskole

Føler du ikke, at du er helt parat til at starte på en ungdomsuddannelse?

Måske har du brug for at udbygge dine kompetencer for at opfylde optagelseskravene på ungdomsuddannelserne, måske har du afbrudt et uddannelsesforløb, eller du har brug for at afprøve forskellige brancher, inden du skal træffe dit valg af ungdomsuddannelse, så kan produktionsskolen være et godt tilbud for dig.

 

På produktionsskolen er der mulighed for at prøve forskellige værksteder og finde ud af, hvor man har sine interesser og evner. Dette kan suppleres med praktikforløb i virksomheder, således at man får afprøvet et fag og får en fornemmelse af at passe et job.

Ligeledes har man mulighed for at udvikle det faglige niveau i dansk og matematik, idet der tilbydes undervisning i disse fag.

 

Igennem forløbet på produktionsskolen bliver du løbende rådgivet og vejledt af din værkstedsleder og en UU-vejleder, således at du bliver klar til at starte på et uddannelsesforløb eller i beskæftigelse efterfølgende.

 

Du kan få mere information om produktionsskolen på: http://produktions-skolerne.dk/index.html eller ved at kontakte din UU-vejleder.