Regionsprojekt om Karrierelæring

Projektet er indelt i 5 indsatser. UU Brønderslev er repræsenteret i udviklingen af delindsats 5

Delindsats 5: Udvikle karriere læring i grundskolen som en del af kollektiv vejledning.

Formål:

 

At sætte fokus på karrierelæring i grundskolen i en uddannelses- og erhvervsmæssig sammenhæng i samspil med ungdomsuddannelser, så kompleksiteten i den svære overgang for mange unge reduceres.

 

 

Indhold:

 

 I projektet udvikles konkrete materialer til 8. og 9. klassetrin som udvider den unges selvopfattelse, der er grundlaget for et realistisk valg efter grundskolen. I samarbejde med udvalgte ungdomsuddannelser udvikles materialer og metoder, der afspejler en række valgmuligheder som den unge kan reflektere over i forhold til ens egen formåen og derigennem øge valgkompetencen. En digital karriereplan etableres i en snitflade til den eksisterende elevplan i grundskolen, så hver elev i 8. – 10. klasse har et værktøj i uddannelsesvalgprocessen. Værktøjet stilles til rådighed i Regionen og der logges på med UNI-login eller NemID.

 

Succeskriterier.

 

  • At eleverne får kendskab til karrierelæringskompetencer
  • At eleverne kan arbejde med sin selvopfattelse, og øge sit billede af sin formåen
  • At ungdomsuddannelserne bliver mere synlige på grundskolen
  • At eleverne ser uddannelsesvalget i et større perspektiv

 

 

Delindsats 5: Indsats.

 

Arbejdet med indsatsen udføres af en arbejdsgruppe med flg. bemanding:

 

2 vejledere fra UU-Frederikshavn

2 vejledere fra UU-Hjørring

2 vejledere fra UU-Brønderslev

2 vejledere fra UU-Jammerbugt

1 vejleder fra EUC-Nord eller Handelsskolen i Frederikshavn

1 tovholder til projektet som samler op og formidler.  

 

Der afholdes et månedligt arbejdsmøde i arbejdsgruppen.

                     

 

Aktivitet 5A

Udvikle en digital karriereplan, som eleverne tilgår med uni-login, og bliver et procesværktøj i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, til brug for alle unge i regionen. Karriereplanen kan læses af vejleder, lærer og forældre og kan kvalificere vejledningen og inddrage relevante vejledningsaktiviteter.

 

Karriereplanens omdrejningspunkter og specifikt indhold udarbejdes i arbejdsgruppen og kvalificeres af en ekstern konsulent/fagperson med en relevant viden.

 

Når planen er tilrettelagt implementeres den af UV-data på UU-vejledernes IT-platform.

Som snitflade til elevplanen kan hver elev i 8. 9. og 10. klasse skrive i sin karriereplan og eksportere relevante oplysninger til optagelse.dk i tilmeldingen til en ungdomsuddannelse.

 

Under udviklingen afprøver arbejdsgruppen materialet på udvalgte grundskoler.

 

 

Aktivitet 5B

Udarbejdelse af materiale: ’Karrierelæring i øjenhøjde’

 

Arbejdsgruppen nedsætter en skrivegruppe, som skriver et inspirationsmateriale til den kollektive vejledning målrettet til lærer og vejleder, indeholdende metodiske og didaktiske overvejelser omkring karrierelæring.    

 

Aktivitet 5C

Ungdomsuddannelserne besøger grundskolerne i udskolingen, hvor valgmuligheder og refleksion bliver temaet. Det sker i samarbejde med:

 

Det lokale gymnasium

Handelsskolen: HHX+EUX+EUD

EUC-Nord EUD+HTX

SOSU Nord

 

På udvalgte folkeskoler i hvert af de 4 UU-centre indledes et samarbejde med klasseteam i udskolingen. Klasserne besøges af ungdomsuddannelserne og er i relationsskabende dialog med eleverne i klasseværelset, som en del af den kollektive vejledning.

 

6 vejledere fra ungdomsuddannelserne deltager i planlægning og afvikling sammen med relevante medlemmer fra arbejdsgruppen.