Kommunale Uddannelsestilbud

Kommunale Uddannelsestilbud

Unge, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, EGU eller ordinært produktionsskoleforløb, selv med specialpædagogisk støtte, tilbydes et kommunalt uddannelsestilbud.

 

UngeKonferencen, Brønderslev Kommune afholder møde hver tirsdag og er et forvaltningsfagligt forum, på Ungecenter Brønderslev, som har til opgave, at drøfte, vurdere og anbefale, hvilket kommunalt uddannelsestilbud den unge skal tilbydes ud fra en helhedsbetragtning. Anbefaler konferencen at det fremtidige kommunale uddannelsestilbud skal være en særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov (STU), overgår det videre arbejde til UU-vejleder.

 

Øvrige kommunale uddannelsestilbud varetages af socialrådgiver.

 

Alle sagsbehandlere og UU vejledere kan indstille unge mellem 15-25 år til ungekonferencen.

      

Læs mere her

Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)