Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)

  • LOV nr 564 af 06/06/2007 Lov om uddannelse for unge med særlige behov

  • LBK nr 783 af 15/06/2015 Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

  • BEK nr 739 af 03/06/2016 Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

  • VEJ nr 9534 af 03/06/2016 Vejledning om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

 

I henhold til ovennævnte lovgivning fremgår det, at unge har et retskrav på at blive vurderet i forhold til STU målgruppe. Unge som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, selv med specialpædagogisk støtte vurderes i forhold til kommunale uddannelsestilbud (herunder STU) efter indstilling og anbefaling fra Ungekonferencen, Brønderslev Kommune.

 

Ønsker den unge i samråd med familien / værge at gøre brug af retskravet i forhold til at blive målgruppevurderet til en Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU), rettes henvendelse til UU vejleder, ved at fremsende anmodning om uddannelsestilbud (STU)

 

Yderligere oplysninger omkring STU fremgår af Undervisningsministeriets brev til forældre.

 

Datoer for visitationsmøder STU 2016/2017

 

2016

15. september

7. november

 

2017

25. januar

 

Bo-del er ikke en del af STU-uddannelsen og skal derfor ansøges af den unge ved henvendelse til sagsmedarbejder i UngeCenter Brønderslev.

 

 

   

Læs mere her

STU-brev til forældre

Info på UG.dk

Anmodning om uddannelsestilbud (STU)

Skole Faglig Vurdering