Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)

 

Ønsker du en Særligt Tilrettelagt Uddannelse, skal du kontakte din UU vejleder.

 

Du vil herefter blive indkaldt til en vejledningssamtale, hvor vi fortæller dig om de kommunale uddannelsestilbud.

 

Ønsker du herefter at blive målgruppevurderet til STU, skal du underskrive en anmodning om at blive målgruppevurderet til STU.

 

Du kan læse mere omkring  STU som fremgår af Undervisningsministeriets brev til forældre.

 

 

Visitationsmøder STU

 

Der afholdes visitationsmøder i slutningen af følgende måneder:

februar, marts, april, september, oktober og november.

 

Indstillinger (indstillingsskema eller uddannelsesplan) som ønskes behandlet skal modtages senest den første i måneden.

 

Bo-del er ikke en del af STU-uddannelsen og skal derfor ansøges af den unge ved henvendelse til sagsmedarbejder i UngeCenter Brønderslev.

 

 

 

   

Læs mere her

STU-brev til forældre

Info på UG.dk

uvm.dk - STU