Uddannelsesparathedsvurdering

Alle elever skal have en vurdering af, om de har nødvendige faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vurderingsprocessen indledes i 8. klasse.

De unge vurderes uddannelsesparate i 8.klasse, når de:

 •  Har tilfredsstillende sociale kompetencer
 •  Har tilfredsstillende personlige kompetencer
 •  Har opfyldt de faglige forudsætninger


Faglige forudsætninger:

Eleven skal ved standpunktskarakterer opnå et gennemsnit på minimum 4,0, for at vurderes uddannelsesparat. I vurderingen til 3 årige gymnasiale ungdomsuddannelser skal gennemsnittet være på minimum 5,0.

I 9.klasse differenceres kravene til EUD/EUX, således, at dansk og matematik skal være bestået med min. 2,0 i gennemsnit ved standpunktskaraktererne, mens kravene til HF og 3 årige gymnasiale ungdomsuddannelser fortsat er hhv. 4,0 og 5,0 af alle standpunktskarakterer.

Sociale forudsætninger:

 • Samarbejdsevner, herunder at eleven kan løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet

 • Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker.

 • Tolerance, herunder at eleven kan samarbejde med mennesker, der er forskellige fra sig selv.

Personlige forudsætninger:

 • Motivation for uddannelse og lyst til læring

 • Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger.

 • Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne.

 • Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær

 • Valgparat


Mere info om uddannelsesparathed findes på UG.dk her og UVMs hjemmeside - her