Vejledning 15-17 år

Nogle unge er ikke parate til at begynde på en ungdomsuddannelse; andre har brug for støtte til at komme godt i gang med erhvervsuddannelsen eller gymnasiet.

Atter andre er i uddannelse, men er i fare for at falde fra, og nogle er droppet ud. UU Brønderslev yder en målrettet vejledningsindsats for at tage hånd om disse grupper. Fokus er på at vejlede og støtte de unge, så de har det bedste udgangspunkt for at træffe et valg, der imødekommer den enkeltes behov.

Arbejder med de unge på mange måder

Vi arbejder opsøgende og ad flere kanaler for at bidrage til, at de unge begynder på en uddannelse eller kommer i gang med en uddannelsesforberedende aktivitet. Vi samarbejder med ungdomsuddannelserne om fastholdelse af de unge, og vi vejleder de unge, der er droppet ud af en uddannelse, over på en ny.

Samarbejde med forskellige aktører 

For at støtte og vejlede de unge bedst muligt samarbejder UU Brønderslev i netværk med forældre, andre forvaltninger, institutioner og uddannelsessteder.

Uddannelsespligt 

Alle unge under 18 år har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller i gang med en uddannelsesrettet aktivitet. Den unge skal følge sin uddannelsesplan. Sker der ændringer i forløbet, skal UU-vejlederen kontaktes. Vejlederen vil sammen med den unge justere uddannelsesplanen.

Hvis den unge og forældre ikke ønsker at samarbejde om at udarbejde og følge uddannelsesplanen, kan kommunen ophøre med at udbetale ungeydelsen. (Se nedenstående link)

Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet

 

            

Læs mere her

Uddannelsesparathed

Individuelle samtaler

Kick 7

Kick 8

Brobygning

Praktik

Søg ungdomsuddannelse

Studievejlederaftener