Vejledning 18-24 år

Vi tager hånd om gruppen af 18-24-årige uden ungdomsuddannelse. Kernen i vejledningen er at klæde de unge på til at kunne tage en uddannelse i det ordinære system med henblik på senere at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Vi støtter unge, der skal udvikle deres personlige og sociale kompetencer og vejleder dem, der skal have finpudset deres faglige kompetencer, hen til det relevante uddannelsestilbud. 

Opsøger alle unge

UU Brønderslev opsøger alle unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse. Fokus er dog særligt på unge med størst behov for vejledning for at blive i stand til at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Arbejdet med den unges uddannelsesplan indgår som et vigtigt værktøj i forhold til at fastholde den røde tråd i vejledningsforløbet. 

Samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner

Vi har et bredt funderet samarbejde med kommunale opkvalificerende tilbud for de unge samt med ungdomsuddannelserne i kommunen/regionen – primært omkring SSP samt de frafaldstruede elever.

Ungevejledningen er placeret på Ungecenter Brønderslev, hvilket sikrer et tværfagligt samarbejde omkring de unge, hvor vi, udover den daglige sparring med rådgivere, er faste deltagere på Ungekonferencerne, som afholdes tirsdage for målgrupperne både under og over 18 år.

 

 

 

 

 Læs mere her

Uddannelse og Tilbud

Er du på Uddannelseshjælp?