Grundskolen

Alle unge, som går i skole i Brønderslev Kommune, får vejledning i grundskolen af deres UU-vejleder.

Vejledningen kan både foregå kollektivt, i grupper og individuelt. Vejledningen er en vekselvirkning af information, undervisning, praktiske aktiviteter og refleksion.

Formålet med vejledningen i grundskolen er at gøre de unge i stand til at træffe et reflekteret, velovervejet og realistisk valg af uddannelse, så færre falder fra, efter de er startet på deres ungdomsuddannelse.

For elever i grundskolen indgår erhvervspraktik, introduktionskurser, brobygning, arbejde med uddannelsesplan og uddannelsesparathedsvurdering som afklarende vejledningsaktiviteter.

 

 

 

 

 

 

   

                                                               

Læs mere her

UddannelsesGuiden

Uddannelsesparathed

Individuelle samtaler

Kick 7

Kick 8

Introkursus

Brobygning

Praktik

Søg ungdomsuddannelse

Studievejlederaftener