Virksomheder

 
Virksomheder, der modtager skoleelever i erhvervspraktik, gør de unge en stor tjeneste.

Gennem erhvervspraktikken kan virksomheden skabe en positiv interesse hos de fleste unge til at søge uddannelse og job inden for virksomhedens uddannelsesområder.

Derfor er aktiviteten også i virksomhedens egen interesse. Alle elever kommer ud i praktik i en eller flere perioder af deres skoletid. Erhvervspraktikken er et led i skolens erhvervs-, uddannelses- og arbejdsmarkedsorientering i 8. – 10. klasse, og eleverne opfatter praktikken som meget værdifuld. Det gælder derfor for virksomheden at tilrettelægge gode forløb, hvor både elevens og virksomhedens forventninger bliver opfyldt.
 

Arbejdsmiljølovens bestemmelser om børn og unges arbejde


I forbindelse med erhvervspraktik skal Arbejdsmiljølovens bestemmelser for børn og unge naturligvis overholdes. Det indebærer bl.a. at unge ikke må arbejde med farlige maskiner, tunge løft eller farlige stoffer og materialer.
 

Forsikring af praktikanten


Som hovedregel er erhvervspraktikanter forsikret af staten. Kommer eleven til skade, eller forvolder eleven skade i virksomheden under praktikopholdet, skal dette omgående meldes til skolen, som sørger for det videre fornødne.
 

Gode praktikforløb giver bonus


En tilfreds erhvervspraktikant vil naturligt fortælle om sine oplevelser i virksomheden til kammerater, lærere, forældre m.fl. Veltilrettelagte praktikophold er derfor en god reklame for virksomheden.
 

Gode råd om erhvervspraktik

  1. Praktikanten skal føle sig velkommen.
  2. Ønskepraktik eller? Undersøg på forhånd, hvilke forventninger eleven møder med.
  3. Læg et program for praktikken med mulighed for justeringer undervejs.
  4. Udpeg en vært for praktikanten. Værten skal være kontaktperson for eleven under opholdet. Husk også at orientere de øvrige medarbejdere om, at der kommer en erhvervspraktikant.
  5. Giv ikke for mange informationer den første dag. Fordel i stedet informationerne jævnt over perioden.
  6. Hav en arbejdsopgave parat. Det er vigtigt, at praktikanten hurtigt kommer i gang med en opgave. Vælg en opgave, som den unge har en chance for at løse.
  7. Tag praktikanten med i fællesskabet. I frokost- og kaffepauser skal praktikanten føle sig som en ligeværdig medarbejder i virksomheden. Giv også praktikanten lejlighed til at snakke på tomandshånd med firmaets lærling eller en anden yngre medarbejder.
  8. Sørg for at praktikanten er aktiv. Giv praktikanten mulighed for at arbejde med fagets materialer og værktøjer/redskaber. Sæt den fornødne tid af til at instruere praktikanten, så han eller hun kan afprøve sine anlæg for faget.
  9. Afrund praktikken med en snak med eleven, hvor han eller hun opsummerer sine oplevelser af praktikken. Vær åben over for eventuel kritik af forløbet. Bed eleven om konstruktive forslag til forbedringer.